Sélectionner une page

Manangana ny orinasa

Misafidy ny satan’ny orinasa, manangana ny orinasa ara-dalàna, manomboka ny asa.

Mitady mpiara-miombon’antoka

Mitady mpiara-miombon’antoka: ny mpamatsy vola, ny namana hiaraka handraharaha, ny teknisianina hiara-miasa…

Manao drafitra

Manoratra ny drafitra fandraharahana (Business Plan) ho entina mampiseho ny tetikasa sy mandresy lahatra olona.

Manao fanadihadiana

Manadihady ara-teknika ny fazahoana manamboatra ilay tolotra na vokatra. Manao vokatra andrana. Manadihady ny tsena.

Mamolavola hevitra

Misafidy amin’ireo irika azahoambola. Manangana ny Vina. Manamboatra môdely fandraharahana (business model).
error: oops !