Sélectionner une page

Fitaovana entina manampy anao
mba handraharaha

Ny toe-tsaina aloha!

Araka ny efa ambara ombieny ombieny dia ny toe-tsaina no alohan’ny zava-drehetra. Anananao ve ny toe-tsaina mpandraharaha aloha?

Fikajiana famerenambola

Statuts ho an'ny société

Rehefa manangana orinasa ara-dalàna ianao ka misafidy ny hanao société (SARLU na SARL na SA) dia mila manoratra statut ho an’ilay société. Jereo eto ireo statut môdely isankarazany azonao ampiasaina sy hatsaraina.

Business model

Ny Business model na « môdelim-pandraharahana » dia mitantara ny fomba ampidirana vola ao @ orinasa. Jereo ato ny fitaovana « business model canvas » azonao ampiasaina miaraka @ ohatra sy fanazavana maro.

Convertisseur de devise USD/MGA: mer, 29 Mai.

Vidin’ny volamena

  • 1 ONCE (oz)= 31,1 g
    (prix par gramme = ilay tarehimarika etsy ambony/31,1)
  • Ny prix omena eo ambony io dia ny prix de référence mondiale fampiasa izay avy @ LBMA (London Bullion Market Association)

Business plan

Ny Business plan dia atontan-kevitra tena ilainao satria izy no mirakitra ny tetikasanao. Jereo eto ireo môdely azo ampiasaina sy toro-hevitra isankarazany ahafahanao mandrafitra azy araka ny fenitra tokony ho izy.

TANDREMO !!!

ZAVA-POANA ny fitaovana
rehefa tsy eo ny TOE-TSAINA.

Tsy taratasy fenoina no mahatafita
fa ny toe-tsaina entinao mandraharaha !

entrepreneuriat.mg

Fandraharahana malagasy miroborobo no tanjontsika !
error: oops !