Sélectionner une page

Inona ireo dingana arahina
raha hanangana orinasa?

Fananganana orinasa ho ara-dalana?

Raha io no tianao ho fantatra dia tsy ato @ ito pejy ito fa tsindrio ny bokotra eo ambany.

Ny dinga arahina amin’ny fananganana orin’asa

(miaraka amin’ny daty atao ohatra)

 

Ny dingana aseho anao manaraka eto dia manaraka ny lôjika :

MIKETRIKA MIKOTRIKA MIKATROKA

.

Manangana ny orinasa

Misafidy ny satan’ny orinasa, manangana ny orinasa ara-dalàna, manomboka ny asa.

Mitady mpiara-miombon’antoka

Mitady mpiara-miombon’antoka: ny mpamatsy vola, ny namana hiaraka handraharaha, ny teknisianina hiara-miasa…

Manao drafitra

Manoratra ny drafitra fandraharahana (Business Plan) ho entina mampiseho ny tetikasa sy mandresy lahatra olona.

Manao fanadihadiana

Manadihady ara-teknika ny fazahoana manamboatra ilay tolotra na vokatra. Manao vokatra andrana. Manadihady ny tsena.

Mamolavola hevitra

Misafidy amin’ireo irika azahoambola. Manangana ny Vina. Manamboatra môdely fandraharahana (business model).

Mandinika ny zava-misy

Manara-baovao. Mijery ny tontolo ara-toekarena, sôsialy sns. Manaramaso ny fivoaran’ny filàn’ny mpanjifa. Mitady atontan-kevitra isankarazany mikasika ny loharanonkarena azo trandrahana

 

 

Raha mila fanazavàna mikasika ny taratasy entina hananganana ny orinasanao ho ara-dalàna dia jereo ato.

entrepreneuriat.mg

Fandraharahana malagasy miroborobo no tanjontsika !
error: oops !