Sélectionner une page

STATUT MÔDELY

Ireto manaraka ireto misy statut môdely azonao alaintahaka sy fenoina mifanaraka amin’ny zava-misy sy izay tianao atao.

Marihina fa izy ireo dia sosokevitra avy amin’ny EDBM ihany fa tsy an-tery akory.

SARLU

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

SAU

Société Anonyme Unipersonnelle

SARL

Société à Responsabilité Limitée

SA

Société Anonyme
.

error: oops !