Sélectionner une page

 

Fitantanana ny vola

Fitaovana!

Raha hijery fitaovana hafa azo ampiasaina ianao dia tsindrio ny bokotra eo ambany.

  • Ny famokarana dia entina manolotra  vokatra hamaliana ny filàn’ny tsena. Noho izany ny asa famokarana dia tokony hialohavan’ny asa fitadiavana tsena.
  • Misy tanjona apetraka mialoha (voalohan’ny taona/volana/herinandro/andro) mikasika ny habetsaky ny vokatra  hovokarina. Mifandraika amin’ny tanjona ara-barotra izany.
  • Mifanaraka amin’ny tanjona hotratrarina ny laminasa sy ny loharano ary ny fitaovana rehetra ampiasaina, ao anatin’izany ny akora omanina sy vidiana (ny habetsany, ny fotoana ividianana azy, ny kalitaony).
  • Ara-teknika dia misy filaharany ny asa atao arakaraky ny haitao nosafidiana.
  • Misy kajy atao amin’ny famokarana mba tsy hahafatiantoka ny orinasa.
  • Misy fomba fiasa apetraka mba hahatratrarana ny tanjona sy ahafahana manaramaso ny fizotry ny asa.
NY FANARAHANA NY VOALAZAN'NY LALANA
NY FITAZONANA BOKIMBOLA
NY FANAOVANA TETIBOLA
NY FIKAJIANA MASONKARENA
NY FIKAJIANA NY TOMBOMBAROTRA
NY VOLA KIRAKIRA
NY VOLA ENTI-MANODINA
NY RESAKA HETRA
error: oops !