Sélectionner une page

Comment mener des hommes

Hamaky boky hafa?

Raha te hamaky boky hafa ankoatr’ito aseho eto ito ianao dia tsindrio ny bokotra eo ambany.

Arakaraky ny hafainganan’ny connexion internet any aminao no mampalaky ny fisokatry ny boky. Ito boky ito dia milanja 1,35 Mo ary ahitana 235 pejy.
Mahareta kely. Raha tsy misokatra ilay boky dia afaka manindry ny F5 ianao mamerina manokatra ny pejy.

error: oops !