Sélectionner une page

Ny Value Proposition Canvas dia tabilao azo ampiasaina tsara miaraka amin’ny tabilao Business Model Canvas. Izy dia ahitana ny « Tolotra » sy ny « Karazana mpanjifa » ka ahafahana manamarina sy mampitaha ny voalaza raha toa ka mifanandrify marina ny filàn’ny mpanjifa sy ny zavatra atolotry ny mpandraharaha.

Le Value Proposition Canvas peut être utilisé conjointement avec le Business Model Canvas. On y présente côte à côte la « proposition de valeur » est le « segment client ». Ceci permet de s’assurer que l’offre de valeur correspond effectivement aux besoins du client.

entrepreneuriat.mg

Fandraharahana malagasy miroborobo no tanjontsika !
error: oops !